Ny folder om fågelskärsinventeringen för Vänern, Vättern och Mälaren

Länsstyrelsen i Stockholm har tillsammans med berörda Länsstyrelser, vattenvårdsförbund och fågelexpertis tagit fram en gemensam folder som beskriver inventeringen av kolonihäckande fågel i våra stora sjöar Vänern, Vättern och Mälaren. Fåglarna används som indikatorer på den miljö de lever i då de snabbt reagerar på om förhållandena blir sämre. I foldern berättar de om inventeringarna och om utvecklingen för olika arter och den miljö de lever i. Fågelskärsinventeringen ligger till grund för uppföljningen av de fågelskär som vi röjer inom LIFE+ Vänern. Läs mer om inventeringarna och arterna i foldern här. Foldern är gratis och finns att hämta både på Länsstyrelsen i Karlstad eller Länsstyrelsen/Vattenvårdsförbundet i Mariestad.