LIFE Vänern deltar på Kilsvikens dag

Deltagare på Kilsvikens dag

Deltagare på Kilsvikens dag

Kilsvikens dag är ett årligt evenemang där lokala föreningar och fågelskådare guidar och visar fåglar i naturreservatet Inre Kilsvikens.

LIFE Vänern var på plats och diskuterade naturvård och fågelskydd med såväl inbitna fågelskådare som nybörjare. Flera intressanta synpunkter delades vilket kommer projetet till godo.

Det är extra inspirerande att prata naturfrågor när man är på plats i ett av Värmlands absolut finaste naturreservat. Ett stort antal fågelarter kunde skådas under förmiddagen, bl.a rödbena, storspov, årta, skedand, pilgrimsfalk, havsörn, glada och dvärgmås.