Strandängar i Klarälvsdeltat fotograferade från luften

En bild säger mer än tusen ord, och därför tar vi bilder vid fotopunkter i LIFE-områdena före och efter restaurering. Eftersom flera av områdena är svåröverblickbara från marken har vi tagit hjälp med flygfotografering. Flygbilderna är också en god hjälp i detaljplaneringen. När restaureringarna är klara ska områdena fotograferas igen för att visa vad projektet har åstadkommit.

Här följer några smakprov på bilder över strandängarna i Klarälvsdeltat. Kartor och mer information om restaureringarna i Klarälvsdeltat finns här: http://lifevanern.se/omraden/klaralvsdeltat/

Alla bilder är tagna av skärmflygaren Johan Hemberg.

IMG_7895

Restaureringsområdet vid Nolgårdsviken/Hammars udde. Det område som ska restaureras sträcker sig från kraftledningen längst ner i bild och upp mot fågeltornet vid Hammars udde. Fotograf: Johan Hemberg

 

IMG_8274

En närbild på restaureringsområdet vid Nolgårdsviken/Hammars udde. Fotograf: Johan Hemberg

 

 

IMG_7973

Restaureringsområdet vid Djupsundsviken. Fotograf: Johan Hemberg