60 skyltar informerar om projektet

Ett krav från EU är att det syns ute i projektområdena att projektet är medfinansierat från EU:s LIFE-fond. Vi vill också gärna berätta om vad som planeras eftersom det kan se stökigt ut i området när själva arbetet görs, och besökare kan undra vad som händer. Vi har nu tagit fram en skylt med grundinformation om projektet LIFE Vänern. Denna skylt ska sättas vid informationspunkter för naturreservaten, ute på själva projektområdet, eller vid vanliga startpunkter för de som besöker skärgårdsreservaten. Förhoppningsvis kan dessa skyltar väcka intresse för projektet och för Natura 2000 och visa vägen till mer information.

Bild på skyltar färdiga att sättas upp vid projektområdena

Skyltar färdiga att sättas upp vid projektområdena

One of the conditions of the LIFE funding is that it is visible out in the project areas that EU supports the actions financially. We also want to inform visitors of the planned actions since the restored areas often look less attractive during the restoration phase. We have printed signs with basic information about the project LIFE Vänern. The signs will be put up at information points for the Nature reserves, at the project areas or at entry points for the visitors to the Nature reserves of the Väner archipelago. Hopefully the signs will spark an interest in the project and Natura 2000 and show the way to more information.