Kategori: Inre Kilsviken

Inre Kilsviken är en viktig rastplats och häckningsplats för många fåglar. Här finns en halvö där fåglarna varje år försöker häcka, men de misslyckas oftast då vattenståndet höjs under sommaren och dränker ön eller för att räven går ut och plundrar deras bon. Här ska vi ordna en bättre häckningsö åt dem för att öka deras chanser att lyckas. Inom området finns fågelskyddsområden där det är förbjudet att gå i land under delar av året.

Nu anlägger vi häckningsöar

Just nu anlägger vi två häckningsöar i Inre Kilsviken. Detta gör vi genom att gräva upp bottensediment och bygga på två befintliga öar som i dagsläget är för låga och överspolas lätt. Grävarbetet är slutfört men detaljer som inte kunde utföras genom isen återstår. Häckningsöarna ska vara klara till att årets häckningssäsong drar igång. Syftet med att…