Välbesökt slutsemiarium med fältbesök i Lurö skärgård

Slutseminariet för LIFE Vänern som hölls 5-6 september blev en välbesökt och lyckad tillställning. Totalt deltog drygt 70 personer under dagarna och bidrog med värdefulla synpunkter och diskussion. Första dagen hölls konferensen i Karlstad med presentationer av vad vi gjort i projektet samt föredrag av flera externa föredragshållare som gav sin syn på igenväxningsproblematiken och andra viktiga frågor.  Fältbesöket på Vithall i Lurö skärgård under dag två kändes särskilt givande då vi fick möjlighet att diskutera våra åtgärder och framtida strategier med alla som deltog.

Vi vill tacka alla som deltog med föredrag, synpunkter och intresse i dessa viktiga frågor kring vår vänermiljö. Som vi konstaterade på seminariet kan vi alla bidra till en positiv utveckling på olika sätt.

Nedan kan du ta del av alla presentationer från dag 1 och en sammanfattning av diskussionerna kring frågeställningarna från dag 2.

In english: Se summery in the bottom of the document.

Ta del av presentationerna från dag 1

> Projektets syfte, genomförande och resultat, (PDF)

> Restaurering sandstränder vid Vänern Catharina Knutsson, (PDF)

> Betesentreprenörers erfarenheter – Henrik Nisser och Alfred Akersten, (PDF)

> Miljöstöd svårskötta betesmarker- Maria Sundqvist, (PDF)

> Vänerns vattenvårdsförbund – Sara Peilot, (PDF)

Sammanställning av diskussionsfrågor från dag 2

> Sammanställning diskussionsfrågor, (PDF)

Bilder från dagarna

IMG_0754

Fullsatt i lokalen när slutseminariet drog igång dag 1, 5 september.

 

IMG_0807

Landshövding Kenneth Johansson deltog under seminariet och pratade bland annat om utmaningarna med regleringen av Vänern.

IMG_0829

Första dagen avslutades med mingel på residenset där Landshövding Kenneth Johansson tog emot oss innan vi gick vidare mot middag.

IMG_0849

Dag 2. Efter en busstur till Ekenäs hoppade vi i båtarna ut till Vithall.

IMG_0875

Landstigning på den nya LIFE-bryggan på Vithall.

 

IMG_0877

Nya informationsskylten på Vithall inspekterades.

 

IMG_0887

Genomgång av projektledare Gunnar Lagerkvist innan rundvandringen börjar.

IMG_0901

Martin Sandmark berättade om människornas historia i skärgården.

The final seminar for LIFE Vanern, that was held in 5th and 6th September 2018, became quite successful. We had in total over 70 participants during the two days and many of them were contributing with different views and discussions. The first day were held indoor in Karlstad where the project team made their presentations of the project and its results. We also had some external speakers who gave their view on the different aspects of the project topics. The field visit to the island Vithall in the Lurö archipelago (project area 1) during day 2 where very rewarding as we had the opportunity to discuss some of the crucial topics in the field.

Above you can find links to the presentations from day 1, photos, and a summery (in Swedish) of topics and comments that where collected during day 2.