Utsiktsplattform i Nolgårdsviken

Nu är den nya utsiktsplattformen med ramp för rullstolar färdig i Nolgårdsviken. Plattformen kan nås både från Nolgårds köpområde och via vandringsleden från Hammars udde. Utsiktsplattformen är den sista stora åtgärden som genomförs inom projektet LIFE Vänern i Natura 2000-området Klarälvsdeltat.

P1020596

En rullstolsanpassad ramp leder upp till utsiktsplattformen

Från plattformen har man en fin utsikt över den restaurerade strandängen i Nolgårdsviken. Här kan man observera de fågelarter som häckar i den hävdade strandängen, som trana, sångsvan, tofsvipa och ängspiplärka. Från utsiktsplattformen kan man även se och höra fåglar som häckar i det omgivande vasshavet, t.ex. brun kärrhök och rördrom. Under hösten kommer området sannolikt även besökas av en del rastande fåglar som olika gäss, vadare och tättingar.

Utsiktsplattformen är den största besöksanläggningen som anläggas inom LIFE Vänern. Planeringen har pågått under hela 2018 och för utformningen har en särskild arkitekt anlitats. Målsättningen har varit att anlägga ett tillgängligt och praktiskt utsiktsplats med god utsikt över strandängarna och möjlighet till vindskydd och fikaplatser. Plattformen består av ett ca 2 meter högt inhägnat podium vilket kan nås via en trappa eller via rullstolsrampen. Under plattformens golv finns ett enkelt vindskydd infogat i söderläge där man kan fika eller skydda sig mot regn och blåst vid behov.

Det ca två meter höga fågeltornet erbjuder bra utsikt over Nolgäårdsvikens strandängar

Det ca två meter höga fågeltornet erbjuder bra utsikt over Nolgäårdsvikens strandängar

Utsiktsplattformen nås enklast från Nolgårds köpområde där en gammal vägbank leder ut till platsen. Senare i höst kommer denna vägbank att grusas upp så att det ska gå bra för rullstolar och personer med begränsad rörelseförmåga att ta sig ut. I nuläget är det lite knepigt att hitta ut till tornet då det är lite ojämnt på marken och då det saknas vägvisningsskyltar. För att ta sig till områdets besöksparkering vid Nolgårds köpområde ska man köra på norrut på Bivägen förbi Coop och fortsätta fram och forbi Stenforum till den avslutande T-korsning vid Nolgårsviken. Där svänger man till höger och kör ca 200 meter fram till områdets parkeringsplats. De sista 250 meterna fram till utsiktsplattformen får man gå till fots öster ut längs på vägbanken.

 

In English:

A new view platform with a footbridge for wheelchairs has been built in Nolgårdsviken which is situated in the Natura 2000-area Klarälvsdeltat between Karlstad and Hammarö.

The view platform will provide a good view over the restored wet meadows in the area and you will be able to see some of the breeding species such as Common Crane, Whooper Swan, Lapwing and Meadow Pipit. There will also be a nice opportunity to observe, or here, the species connected to the dense reeds which is surrounding the meadows, such as Marsh Harrier and Bittern. It will also be interesting to see if there will be other species visiting the area during the migration periods in springs or autumns.

The view platform is the biggest facility for visitors that is constructed in LIFE Vänern. Planning for the construction has been running since the beginning of 2018 and there has been an architect making the drawings. The objectives has been to construct a accessible and practical view platform with a good view over the meadows. To enter the platform you can use the special built ramp for wheelchairs or simply just take the stairs up to the 2 meters high platform. On the southern side of the building there is shelter for wind and rain.

You can reach the platform either from Hammars udde in the east or from Nolgård in the west. A new track for wheelchairs from the parking area in the west will be constructed during the autumn.