After-LIFE Conservation Plan

After LIFE-planen har upprättats i slutet av LIFE Vänern med syfte att påvisa vilka skötselmoment och andra åtgärder som behöver utföras efter projektets slut.

 

English:

The After-LIFE Conservation plan has been compiled in the end of LIFE Vänern. The aim of the plan is describe what actions that has to be conducted after the end of the Project