Kom på vårt startseminarium på Vänerns dag den 7 juni i Karlstad!

Projekt LIFE Vänern håller sitt startseminarium i samband med Vänerns dag som går av stapeln den 7 juni i Karlstad. Mer om detta arrangemang hittar ni på deras webbsida vanernsdag.se.

Startseminariet hålls mellan 13-15 och är uppdelat i tre kortare föredrag. Kom och lyssna på ett eller flera av dem! 

13.00 Om projektet. Vad ska vi göra och i vilka områden? Varför behövs det här projektet och varför vill EU bevara fåglarna i Vänern? (Jenny Sander)
13.40 Fågellivet i Vänern. Fågelskären med mås- och tärnkolonier är karakteristiska för Vänern, men här finns även rovfåglar, strandängsfåglar och skarv. (Thomas Landgren)
14.30 Restaurering av öppna gräsmarker i Lurö skärgård och i Klarälvsdeltat – kan vi återskapa det öppna landskap som fanns på 1960-talet? Bilder från då och nu.(Gunnar Lagerkvist och Jenny Sander)

Vi kommer också att finnas på plats under hela dagen som utställare, så besök gärna vår monter!

Projektledarna Jenny, Peter och Gunnar

Besök oss på Vänerns dag, hälsar projektledarna Jenny, Peter och Gunnar.