Slutseminarium

Välkommen på slutseminarium för Life Vänern 5-6 september i Karlstad med fältbesök i Lurö skärgård! Anmäl dig senast 26 juni.

Anmäl dig till slutseminariet 5-6 september

Förbereselser inför första betessäsongen vid de nya strandängarna i Klarälvsdeltat

Tillfartsväg för djurtransporter och andra maskiner som behövs för den långsiktiga skötseln av området.

Det pågår intensiva förberedelser inför den första betessäsongen 2017 för de nyrestaurerade strandängarna vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Efter en torr vinter har nu vattennivåerna börjat stiga i Vänern och i kombination med lite nederbörd börjar grunda vattenspeglar breda ut sig över de frästa ytorna. Efter restaureringsavverkningar och röjningar genomförts finns mycket avsågade grenar och små…

EU-kommissionen har godkänt vår Midterm Report

Projektets halvtidsrapport Midterm Report 2016 for LIFE+ Vänern är godkänd av EU-kommissionen, där de sett över hur vi följer projektets mål, åtgärder, projektplaner, ekonomi, med mera. Det är en milstolpe i projektet som ligger till grund för EU:s bedömning om projektets framgång och i förlängningen EU:s slutliga medfinansiering av projektet. Nu fortsätter vi att fokusera…

Betesdjur på öarna i Lurö skärgård

P1290948_beskuren_liten_liten

Efter en lång rad insatser under det senaste året finns det nu äntligen betesdjur på projektöarna i Lurö skärgård. Under juni transporterades totalt 52 nötdjur (varav 11 kalvar) ut till öarna Ärnön, Vithall och Sönnervassen och på Gunnarsholmen går en grupp med 5 tackor och 7 lamm. Det är en viktig milstolpe för LIFE Vänern att betesdriften har kommit igång. Genom betesdjurens…