Röjningarna på fågelskären igång igen

Nu är fåglarna på skären klara med årets häckning och det är åter fritt fram att gå i land på fågelskären. Det betyder att vi också kan sätta igång med röjningarna igen. Många skär i Segerstads skärgård är redan röjda, men i Kristinehamn, Lurö och Millesviks skärgårdar är det mycket jobb kvar för våra entreprenörer.

The colony breeding birds have left the skerries, and it is now allowed to visit the bird protection areas again. This means that we can also start working with the clearings again. Many skerries in Segerstad archipelago are already finished, but in Kristinehamn, Lurö and Millesvik archipelagos our contractors have a lot of work during the autumn. 

Röjning på Lakholmsskären

Röjning på Lakholmsskären söder om Kristinehamn./Removal of bushes on Lakholmsskären south of Kristinehamn.

 I detta galleri finns före- och efterbilder på de röjda skären. Galleriet fylls på efterhand. / This image gallery contains before and after images of the cleared skerries. The gallery is added to as the work progresses.

[envira-gallery id=”268″]