Kategori: Nyheter

Företag för röjning kontrakterade

Länsstyrelsen Värmland har genomfört en upphandling och kontrakterat företag för manuell röjning och avverkning inom LIFE Vänern. Kontrakten är så kallade ramavtal, vilket innebär att Länsstyrelsen successivt kan avropa uppdrag från de kontrakterade företagen. Förhoppningen är att kontrakten, som gäller för åren 2014 till 2018, ska medföra att röjningarna kan genomföras på ett effektivt sätt. Följande företag har…

Besök av vår LIFE-monitor

Varje LIFE-projekt har en kontaktperson som är utsedd av EU. Denna person ska både hjälpa oss att navigera rätt bland all administration, och hjälpa EU-kommissionen att hålla koll på hur det går för projekten. Vår kontaktperson heter Inga Racinska, och hon kommer att besöka oss en gång per år för att se hur det går…