Nyheter

Besök av vår LIFE-monitor

Varje LIFE-projekt har en kontaktperson som är utsedd av EU. Denna person ska både hjälpa oss att navigera rätt bland all administration, och hjälpa EU-kommissionen att hålla koll på hur det går för projekten. Vår kontaktperson heter Inga Racinska, och hon kommer att besöka oss en gång per år för att se hur det går…

Arbetet med fågelskären är igång!

Det finns fördelar med den milda vintern. Isfria hamnar och fågelskär gör att vi kan komma ut på sjön redan nu. I tisdags var vi ute vid fågelskären öster om Värmlandsnäs, utanför Mässvik och Liljedal, för att planera röjningarna i detalj. Dagsholmens norra udde är en smal grusbank. Här häckar framförallt fiskmås och enstaka silvertärnor.…

21 miljoner till naturvårdsprojekt i Vänern

Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland får EU-finansiering för ett naturvårdsprojekt i Vänern. Projektet, som kallas LIFE Vänern, ska pågå i drygt fem år med start hösten 2013. Vänerns stränder, skär och öar håller på att växa igen. Detta förstör livsmiljöerna för fåglar och andra arter i området som är beroende av öppna och hävdade…