Klarälvsdeltat

I Klarälvsdeltat, mellan tätorterna Karlstad och Hammarö, ska två strandängar restaureras vid Djupsundsviken och Nolgårdsviken. Här ska det också bli en led till ett fågeltorn så att besökare kan se resultatet av åtgärderna. Klarälvsdeltat är inte naturreservat ännu, men ni kan följa arbetet med att bilda naturreservat av detta Natura-område via http://klaralvsdeltat.se.