Författararkiv för Oscar Säwström

Jag är projektledare för hela projektet från 2015 och framåt. Jag har även hand om den övergripande projektadministrationen samt ansvarar för många av restaureringsåtgärderna.

Den första naturvårdsbränningen sker på Harvelsön

Informationsskylt Bränning Harvelsön

Nu har Länsstyrelsen tecknat avtal med Skogsstyrelsen för genomförandet av den första naturvårdsbränningen i LIFE-projektet. Det är skogen på ön Harvelsön utanför Liljedal i Grums kommun som ska brännas. Syftet med bränningen är att gynna tall och de arter som är beroende av solbelysta tallar i glesa skogar, t.ex. skalbaggen reliktbock. Bränningen kommer att äga…